Datum: 2011-04-26
Beschrijving: Redundante servers rebooten
Boodschap:
Sinds enige tijd heeft Ircglobe alle servers in een redundante(cloud) opstelling geplaatst. Bij een hardware falen op een of meerdere servers zouden deze vrijwel onmiddellijk(enkele seconden later) weer online zijn/komen op backup-servers die hiervoor klaarstaan en steeds draaien. Toen er zich een korte netwerkonderbreking op de core-switch voordeed heeft net dit systeem ervoor gezorgd dat alle servers dubbel draaiden. Het gevolg was dat er zich hierbij een aantal conflicten voordeden (aangezien op die moment 2 servers draaiden die verwezen naar hetzelfde IP-adres). Een aantal servers waren zo erg in conflict dat we deze beiden moesten stilleggen om deze dan terug op te starten. Ircglobe heeft alles wel terug onder controle gekregen zonder gevolgen voor de klanten, maar we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze systemen aan te passen zodat dit in de toekomst geen probleem meer mag vormen.
Datum: 24-01-2011
Beschrijving: Netwerkonderbreking AXS datacenter
Boodschap:
Tussen 15:00 en 18:20 was er packet loss op GBX. Dit had als gevolg dat er een slechte verbinding was tussen het AXS dataceter en verschillende netwerk providers.
Datum: 30-02-2010
Beschrijving: Nieuwe collocatie.
Boodschap:
Door de komst van virtualisatie is onze huidige collocatie te klein geworden. Daarom hebben wij beslist om dubbel zoveel ruimte te huren. Hierdoor kunnen wij meer collocatie gaan doen. Ook dedicated servers zullen in de toekomst door ons worden gehost.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Volgende
klantenervaringen
website: http://www.GlobalChat.nl
type abonnement: ircd light
gebruik: hobby
mijn ervaring met IRCGlobe: De service en stabiliteit van IRCGlobe is met geen woorden te beschrijven.
Nergens heb ik zulke snelle service meegemaakt, en ook de uptime is ongelooflijk!! Nooit is er last van downtime of storing.
Dit is verreweg de beste Hosting Provider die Europa kent. Nergens ben ik zo tevreden mee geweest als met IRCGlobe!
website: http://nitroke.ircglobe.org
type abonnement: web light
gebruik: hobby/student
mijn ervaring met IRCGlobe: snel en betrouwbaar, hulpzame medewerkers